logo

Container

Vi leier ut containere og krokkasser og utfører avfallskjøring. Enkeltoppdrag og langtidsleie.
Containere 8 - 17 m³ åpne og lukkede
Krokkasser 22 - 35 m³
Lagringscontainere 20" med sideåpning
   
MASKINFLAK for frakt av anleggsmaskiner/kjøretøy
SANDBLÅSESAND vi er distributør av sandblåsesand, små og store sekker, fra Einar Øgrey Industrisand AS  Les mer
PALLER vi selger tomme engangspaller, europaller og storpaller
SKRAPJERN jern - stål - aluminium - rustfritt - kobber... ta kontakt. mulighet for fri transport og fri leie av container.
Vi er også behjelpelige med demontering og vekkjøring av mindre konstruksjoner/element.
LAGER lagringsplass inne i plasthall og på uteområdet
   
Kontakt oss:   telefon 71188600         e-post: